021. ഇന്റർവ്യൂ സ്കിൽസ് – III

(കഴിഞ്ഞ രണ്ട് പോസ്റ്റുകളിലായി നമ്മൾ ബിൽഡ് ചെയ്ത അടിത്തറയുടെ മേൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഇന്നത്തെ ബ്ലോഗിലെ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. ഒന്ന്, രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ വായിക്കുവാൻ www.mentorvinnie.in സന്ദർശിക്കുക.) ഇൻറർവ്യൂസ് അറ്റൻറ് ചെയ്തുതുടങ്ങുമ്പോൾ സ്വീകരിക്കാവുന്ന അപ്രോച്ച് എന്താണെന്ന് ഇന്ന് ചിന്തിക്കാം. 1. എത്രയും നേരത്തെ ഇൻറർവ്യൂസ് അറ്റൻറ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുക. 2. ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ പൂർണമായും താല്പര്യമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളേക്കാൾ, ഏതെങ്കിലുമൊരു ഫാക്ടർ കൊണ്ട് നമുക്കത്ര അനുയോജ്യമല്ലാത്ത സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഇൻറർവ്യൂ നൽകാവുന്നതാണ്. നിങ്ങൾ മെച്ചപ്പെട്ട കാൻഡിഡേറ്റ് ആകുന്നതിനനുസരിച്ച് കൂടുതൽ താല്പര്യമുള്ള… Continue reading 021. ഇന്റർവ്യൂ സ്കിൽസ് – III

020. ഇൻറർവ്യൂ സ്കിൽസ് – II

സിനിമാ സംവിധാനം നിങ്ങളുടെ പാഷൻ ആണെന്ന് കരുതുക. എങ്ങനെ ആ കരിയറിലേക്ക് എത്തിച്ചേരും? ഒരു ഫിലിം ഡിറക്ടർ ആവുക എന്നത് പ്രയാസമായിരിക്കാം. എന്നാൽ നാലോ അഞ്ചോ സുഹൃത്തുക്കളുമായി ചേർന്നോമറ്റോ ഒരു ഷോർട്ഫിലിം ചെയ്യുക പ്രയാസമാകില്ല. പറ്റും പോലെ ഒരെണ്ണം ചെയ്യുക. സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പങ്കുവെക്കുക. അടുത്തത് ചെയ്യുക. വീണ്ടും ചെയ്യുക. അങ്ങനെയങ്ങനെ. ഇതോടൊപ്പം അല്പം അപ്ഡേഷനും നടക്കുന്നുണ്ടങ്കിൽ, അത്യാവശ്യം നല്ലതൊരെണ്ണം അധികം വൈകാതെ നിങ്ങളുടെ സൃഷ്ടിയായി ഉണ്ടാകും. ഒരു സിനിമാ നിർമ്മാതാവിലേക്കെത്താൻ നിങ്ങളെ അത് സഹായിക്കും. സിനിമ… Continue reading 020. ഇൻറർവ്യൂ സ്കിൽസ് – II