018. നെഗറ്റീവ് പ്രതീക്ഷകൾ

“സ്കൂട്ടറോടിക്കുന്നതൊക്കെ കൊള്ളാം, എവിടേലും കൊണ്ടുപോയി കുത്തരുത്!” (a) “നീ എടുത്താൽ ഒരു ഫോട്ടോയെങ്കിലും മര്യാദയ്ക്ക് പതിയുമോ?” (b) “നിങ്ങളാ മേശപ്പുറം മുഴുവനും ഞാൻ വരുമ്പൊഴേക്കും വാരിവലിച്ചിടല്ലേ!” (c) “നാളെ ആരെങ്കിലും ഹോംവർക്ക് ചെയ്യാതെ വന്നാൽ എന്റെ തനിസ്വഭാവം അറിയും! (d) “ആ വെണ്ടക്കാ ഉപ്പേരി ലേശമെങ്കിലും ബാക്കി വെച്ചാലാ! ഹാ!” (e) ഇങ്ങനെയോ, ഇതിനു സമാനമായ രീതിയിലോ നമ്മളോട് ആരെങ്കിലുമൊക്കെ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ കോമണായിട്ടുള്ളത്. (a) സ്കൂട്ടർ ഓടിക്കാൻ പോകുന്നേയുള്ളൂ.(b) ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ… Continue reading 018. നെഗറ്റീവ് പ്രതീക്ഷകൾ